result

中国語の前方一致検索の結果:
該当データ件数8件:

單車

dān chē

〈台湾〉〈香港〉自転車

〈同〉腳踏車

〈関連〉自行车 / 单车

編集 再検索 謝謝 詞庫

單晶矽

dān jīng xī

〈台〉単結晶シリコン

編集 再検索 謝謝 詞庫

單重管

dān chóng guǎn

〈台〉〈建〉(薬剤注入の)単管

編集 再検索 謝謝 詞庫

單眼相機

dān yǎn xiàng jī

一眼レフカメラ

編集 再検索 謝謝 詞庫

單頭扳手

dān tóu bǎn shǒu

〈繁〉片口スパナ

編集 再検索 謝謝 詞庫

單槍投影機

dān qiāng tóu yǐng jī

プロジェクタ

編集 再検索 謝謝 詞庫

單位體積重量

dān wèi tǐ jī zhòng liàng

単位体積重量

〈英語〉unit weight

編集 再検索 謝謝 詞庫

單元不飽和脂肪酸

dān yuán bù bǎo hé zhī fáng suān

〈化〉〈台湾〉一価不飽和脂肪酸

編集 再検索 謝謝 詞庫