result

中国語の完全一致検索の結果:
該当データ件数1件:

东盟

dōng méng

〈略〉東南アジア諸国連合.ASEAN(アセアン)

〈同〉东南亚国家联盟

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

 関連データが見つかったので表示します。

东盟地区论坛

〈証券〉ASEAN Regional Forum

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

东盟经济共同体

dōng méng jīng jì gòng tóng tǐ

ASEAN経済共同体(AEC)

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

东盟自由贸易区

dōng méng zì yóu mào yì qū

〈組織〉ASEAN自由貿易地域

〈英語〉ASEAN Free Trade Area (AFTA)

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

东盟各国议会组织

〈組織〉ASEAN Inter-Parliamentary Organization

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫